Atletika Chrudim

sportovní třídy

Atletická přípravka

Nábor dětí 1. až 5. tříd do královny sportů


Atletický oddíl Atletika Chrudim nabízí rodičům dětí všech chrudimských škol od 1. do 5. třídy možnost  přihlásit je do atletické přípravky.  Děti zde provozují pohybové aktivity s důrazem na všestrannost pod dohledem kvalifikovaných trenérů.

 Tréninky pro děti od 1. do 3. třídy probíhají ve středu od 16:30 do 18:00 hod., pro děti 4. a 5. tříd ve středu od 16:00 do 18:00 hod.

Uskuteční se na letním stadionu AFK, v zimním období v ZŠ U Stadionu.

Celoroční členský příspěvek je Kč 600,00.

Termín zahájení tréninků je 20.09.2011 v ZŠ U Stadionu.

Případné dotazy na tel. 603365033 u Karla Fiedlera, popř. Mgr. Moniky Štěpánkové (1.-3.) nebo Tomáše Netymacha (4.-5.)