Atletika Chrudim

sportovní třídy

Rada sport. tříd

  Jméno     Funkce
   1.   
 Mgr. Vyhnánek Jindřich  Ředitel ZŠ
2.  Fiedler Karel
 Vedoucí trenér ST, předseda klubu
3.  Sedlák Jaroslav
 Hospodář
4.  Mgr. Štěpánková Monika
 Uč. Tv, třídní 6.C
5.  Mgr. Šulc Martin  Uč. Tv, třídní 7.C, statistik, internetové stránky, místopředseda klubu
6.  Mgr. Lucie Vojáčková
 Třídní 8.C
7.  Mgr. Dušek Ota  Uč. Tv, třídní 9.C
8.  Jana Machačová
 Zástupce 6.C
9.  Mgr. Holá Olga  Zástupce 7.C
10.  Simona Málková  Zástupce 8.C
11.  Kamil Anger  Zástupce 9.C
12.  Mgr. Jakub Šmejc  Uč. Tv
13.  Mgr. Danihelková Marie
 Členka výboru