Atletika Chrudim

sportovní třídy

Rozhodčí a trenéři

        
    Seznam rozhodčích

    II. třída  Fiedler Karel
   Sedlák Jaroslav
   III. třída  Mgr. Danihelková Marie
   Mgr. Dušek Ota
   Mgr. Šulc Martin
   Mgr. Vyhnánek Jindřich


         
Seznam trenérů

     I. třída  Fiedler Karel
    II. třída
 Mgr. Danihelková Marie
   III. třída
 Mgr. Dušek Ota
   Mgr. Šmejc Jakub
   Mgr. Šulc Martin
   Mgr. Štěpánková Monika